o autorce

Aifargotrak i zdrowie

Blog > Komentarze do wpisu

Powstanie

Początki Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

 

 

Genezy tego zakonu należy szukać w XII wieku w Jerozolimie. Tam, po oblężeniu i zajęciu miasta w 1099 roku przez Chrześcijan, zaczęły kształtować się zakony rycerskie. Zalążkiem Krzyżaków byli rycerze, którzy po zwycięskim oblężeniu Akki w 1191 roku postanowili założyć instytucję opiekującą się pielgrzymami zmierzającymi do Jerozolimy lub wojownikami broniącymi Ziemi Świętej przed muzułmanami.

 

Założyli więc szpital. W tym samym roku papież Klemens III zatwierdził istnienie zakonu pod nazwą Szpitala Najświętszej Marii Panny przy Domu Niemieckim w Jerozolimie. Jednak z biegiem czasu na pierwszy plan obowiązków zakonu wysunęły się czynności rycerskie. Stało się to po 1199 roku, gdy papież Celestyn III nadał bractwu status zakonu rycerskiego. Spowodowało to konflikt racji – leczyć rany czy je zadawać?

 

Nie była to jedyna sprzeczność w zakonie. Jego reguła mówi o zachowaniu ubóstwa przez zakonników, jednocześnie jednak należało zapewnić zakonowi i szpitalowi środki pozwalające im na działalność. Zakonowi przekazywane były liczne majątki, które przeznaczane były na misje szpitalne i militarne w Ziemi Świętej. Niestety, często dary te trafiały do kieszeni zakonników, a proceder ten zaostrzył się po opuszczeniu Bliskiego Wschodu przez Krzyżaków.

środa, 12 maja 2010, mikado333

Polecane wpisy

  • Bibliografia

    Wydawnictwa użyte podczas pisania pracy M. Biskup, G. Labuda - „Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka-Społeczeństwo-Państwo-Ideologia”

  • Inne budowle

    Budowle gospodarcze służące Zakonowi Zakon Krzyżacki budował również takie obiekty, jak piekarnie, tkalnie, kuźnie. Przykładem jest Wielki Młyn w Gdańsku zbudo

  • Zamek w Malborku

    Stolica Państwa Krzyżackiego od 1309 roku Najwybitniejszym przykładem krzyżackiej architektury klasztorno-obronnej jest zamek w Malborku, uznawany za najwięk